Yükleniyor
Lütfen Bekleyin.

0850 214 98 04

bilgi@indense.net

İşletmeler için Arabuluculuk ve Hukuksal Altyapı Zirvesi, 9 Mayıs 2018 - İstanbul

Zirvenin Tanımı

Hızla gelişen teknolojiye ve yaşanan değişimlere tüm sektörler uyum sağlarken Hukuk'un geri planda kalması düşünülemezdi. "Geç gelen adaletin, adalet olmadığı" kavramının tartışmasız kabulü Arabuluculuk Müessesesini gündeme getirdi. 2013 yılında getirilen Arabuluculuk için, "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu" demek mümkün ve doğru. Toplumun tüm fertlerini ve iş dünyasının tamamını doğrudan etkileyen ve her geçen gün daha çok uyuşmazlık alanında karşımıza çıkan Arabuluculuk Müessesesinin doğru anlaşılmasının gerekliliği ve şirketlerin hukuksal altyapılarını bu doğrultuda yeniden tanımlamaları kaçınılmaz görünmektedir.

Zirvenin Amacı

Bu zirvede; Arabuluculuk Kanun Yolunun getirdiği yeniliklerin ve değişikliklerin neler olduğuna, şirketlerin Arabuluculuk sürecine doğru hazırlanabilmeleri ve nihai hedef olarak memnuniyetin elde edilebilmesi için şirketlerde olması gereken hukuksal altyapının nasıl olması gerektiğine ilişkin uygulamadan örnekler ile katılımcılara faydalı ve güncel bilgiler vermeyi amaçlıyoruz.

OTURUM PROGRAMI HAZIRLANIYOR!